joi, 29 iulie 2010

CESIONAREA DREPTURILOR LA DESPAGUBIRI CUVENITE URMARE A APLICARII PREVEDERILOR LEGII NR. 10/2001 „TEAPA” PENTRU CEDENT SAU PENTRU CESIONAR ?

S-a instituit deja o practica din a se cesiona drepturile cuvenite urmare a aplicarii prevederilor Legii nr. 10/2001 privind regimul platii si despagubirilor privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.
Pana aici totul este in regula : persoana indreptatita care nu este dispusa sa mai astepte acordarea sau conversia titlurilor de despagubiri instraineaza drepturile obtinute prin decizia/dispoziţia sau ordinul conducătorului autorităţii administraţiei publice centrale ori după caz propunerea motivată a entităţii învestite cu soluţionarea notificării, de acordare a măsurilor reparatorii prin echivalent, astfel persoana indreptatita – cedentul – primeste o suma de bani iar cesionarul se subroga in drepturile cedentului, urmand a i se emite titul de despagubire.
O problema o constituie insa intepretarea prevederilor Titlului VII privind Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv al Legii nr. 247/2005 si anume:
- In sensul legii mai sus mentionate titlurile de despăgubire sunt certificate emise de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, în numele şi pe seama statului român, care încorporează drepturile de creanţă ale deţinătorilor asupra statului român, corespunzător despăgubirilor acordate potrivit prezentei legi şi care urmează a fi valorificate prin conversia lor în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea" şi/sau, după caz, în funcţie de opţiunea titularului ori a titularilor înscrişi în acestea, prin preschimbarea lor contra titluri de plată, în limitele şi condiţiile prevăzute în prezenta lege. Titlurile de despăgubire nu pot fi vândute, cumpărate, date în garanţie sau transferate în orice alt mod, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, cu excepţia dobândirii acestora ca efect al succesiunii. Actele de înstrăinare a titlurilor de despăgubire, cu excepţia transmiterii ca urmare a succesiunii, sunt lovite de nulitate absolută. Titlurile de despăgubire nu sunt titluri de participare ale altor organisme de plasament colectiv (AOPC) şi nu intră sub incidenţa Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, şi a reglementărilor emise de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare în aplicarea acesteia
- Totodata aceeasi lege specifica faptul ca drepturile stabilite prin titlurile de despăgubire nu pot fi vândute, cumpărate, date în garanţie sau transferate în orice alt mod, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, cu excepţia dobândirii acestora ca efect al succesiunii. Actele de înstrăinare a acestor drepturi, cu excepţia transmiterii ca efect al succesiunii, sunt lovite de nulitate absolutăAstfel se pune intrebarea – tinand cont nu numai de litera ci si de spiritul legii – cat este de corecta acceptarea acestor contracte de cesiune, mai ales, in conditiile in care aceeasi lege specifica faptul ca „1) În cazul în care, în decizia/dispoziţia sau ordinul conducătorului autorităţii administraţiei publice centrale ori după caz propunerea motivată a entităţii învestite cu soluţionarea notificării, de acordare a măsurilor reparatorii prin echivalent, sunt individualizate mai multe persoane şi cotele aferente drepturilor acordate acestora de lege, titlul de despăgubire se acordă individual potrivit cotei corespunzătoare.
(2) În cazul în care, în decizia/dispoziţia sau ordinul conducătorului autorităţii administraţiei publice centrale ori, după caz, propunerea motivată a entităţii învestite cu soluţionarea notificării de acordare a măsurilor reparatorii, sunt individualizate mai multe persoane fără a se fi stabilit cotele aferente drepturilor acordate acestora de lege, titlul de despăgubire se acordă pe numele tuturor beneficiarilor.
(3) În cazul în care persoanele individualizate în decizia/dispoziţia sau ordinul conducătorului autorităţii administraţiei publice centrale ori, după caz, propunerea motivată a entităţii învestite cu soluţionarea notificării de acordare a măsurilor reparatorii prezintă un act autentic de partaj voluntar sau, după caz, o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă prin care s-au stabilit cotele cuvenite fiecăruia, titlul de despăgubire se acordă individual, potrivit cotei convenite ori stabilite.”,
astfel referindu-se strict la persoanele individualizate in decizii/dispozitii ori dupa caz propuneri motivate.
Care poate fi motivul interzicerii instrainarii titlurilor de despagubire? Este un subiect mult prea complex pentru a putea fi dezbatut intr-un singur articol.
Care sunt caile legale pentru ca o persoana indraptatita la despagubiri sa se poata bucura de aceste drepturi cat mai este inca in viata, in conditiile in care Guvernul suspenda pe o perioadă de 2 ani de la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă nr. 62/2010 (mai exact de la data de 1 iulie 2010) emiterea titlurilor de plată prevăzute în titlul VII "Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente.
(2) Pe perioada de suspendare, valorificarea titlurilor de despăgubire emise de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor se va face doar prin conversia lor în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea", corespunzător sumei pentru care s-a formulat opţiunea.
(3) Persoanele care, până la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, au optat pentru acordarea titlurilor de plată, dar acestea nu au fost emise de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, pot opta pentru conversia titlurilor de despăgubire în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea". Persoanele care nu optează pentru conversia titlurilor de despăgubire în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea" vor primi titluri de plată după expirarea perioadei de suspendare prevăzute la alin. (1), potrivit procedurii stabilite prin titlul VII din Legea nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
„ ? Simplu – contractele de cesiune! Cine are de pierdut si cine are de castigat de pe urma acestor contracte ramane de vazut- vom vedea asta dupa mult-asteptata listare a Fondului Proprietatea, cert este ca un astfel de contract reprezinta – in prezent – singura modalitate de obtinere a unui castig rapid pentru persoana indreptatita la despagubiri.
Promitem sa revenim cat mai curand cu un articol in acest sens- pana atunci nu putem dori celor indreptatiti decat multa rabdare sau, mai bine, ...multi bani !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu